α(Alpha) 系列數位相機 Windows® 8 相容資訊

Windows® 8 相容信息

· 數位微單™相機
· 數位單眼相機
· 應用軟體

關於操作環境:

必須為預裝在電腦中的Windows® 8 作業系統
從其他作業系統升級到Windows® 8的系統無法保證可以正常操作
無法保證在所有電腦中都可以正常操作
這些產品可以支援Windows® 8 and Windows® 8 專業版
僅限於在桌面模式進行操作


數位微單™相機

NEX-5C:相容(USB 連接)

NEX-5N:相容(USB 連接)

NEX-5R:相容(USB 連接)

NEX-6:相容(USB 連接)

NEX-7:相容(USB 連接)

NEX-C3:相容(USB 連接)

NEX-F3:相容(USB 連接)

數位單眼相機

DSLR-A100:相容(USB 連接)

DSLR-A200:相容(USB 連接)

DSLR-A230:相容(USB 連接)

DSLR-A290:相容(USB 連接)

DSLR-A300:相容(USB 連接)

DSLR-A330:相容(USB 連接)

DSLR-A350:相容(USB 連接)

DSLR-A390:相容(USB 連接)

DSLR-A450:相容(USB 連接)

DSLR-A500:相容(USB 連接)

DSLR-A550:相容(USB 連接)

DSLR-A560:相容(USB 連接)

DSLR-A580:相容(USB 連接)

DSLR-A700:相容(USB 連接)

DSLR-A900:相容(USB 連接)

SLT-A33:相容(USB 連接)

SLT-A35:相容(USB 連接)

SLT-A37:相容(USB 連接)

SLT-A55:相容(USB 連接)

SLT-A57:相容(USB 連接)

SLT-A65:相容(USB 連接)

SLT-A77:相容(USB 連接)

SLT-A99:相容(USB 連接)
 

 發布時間:2012年11月7日

NEWS

網站資料搜尋

  •    

pagetop