EPSON 愛普生液晶投影機全系列規格比較表

 

流明

解析度

支援解析度

畫素

投影距離

重量


ELP-8300
EMP- 8300

5200
ANSI

XGA
1024×768

UXGA∼VGA

786,432

21∼300型
(0.9m∼14.6m)

11.2

ELP-9100
EMP- 9100

2400
ANSI

SXGA
1280×1024

UXGA∼VGA

1,398,784

22∼300型
(1.1m∼15.6m)

8.3

ELP-8150
EMP- 8150

3200
ANSI

XGA
1024×768

UXGA∼VGA

786,432

21∼300型
(0.9m∼14.6m)

9.1

ELP-8200
EMP- 8200

3500
ANSI

XGA
1024×768

UXGA∼VGA

786,432

21∼300型
(0.9m∼14.6m)

8.3

ELP-7700
EMP- 7700

3000
ANSI

XGA
1024×768

UXGA∼VGA

786,432

22∼300型
(0.8m∼14.5m)

6.9

ELP-820
EMP- 810

2500
ANSI

XGA
1024×768

UXGA∼VGA

786,432

30∼300型
(0.9m∼12.4m)

4.2

ELP-811
EMP- 800

2000
ANSI

XGA
1024×768

UXGA∼VGA

786,432

30∼300型
(0.9m∼12.4m)

4.2
NEW

EMP- 74
2000
ANSI

SVGA
800×600

SXGA∼VGA

480,000

30∼300型
(0.9m∼10.5m)

1.9
NEW

EMP- 74
2000
ANSI

XGA
1024×768

UXGA∼VGA

786,432

30∼300型
(0.9m∼10.5m)

2.9
NEW

EMP- 54
2000
ANSI

SVGA
800×600

SXGA∼VGA

480,000

30∼300型
(0.9m∼10.5m)

2.9


ELP-730
EMP- 730

2000
ANSI

XGA
1024×768

UXGA∼VGA

786,432

30∼300型
(1.1m∼11.7m)

1.9


ELP-720
EMP- 720

1500
ANSI

XGA
1024×768

UXGA∼VGA

786,432

30∼300型
(1.1m∼11.7m)

1.9


ELP-73
EMP- 73

1500
ANSI

XGA
1024×768

UXGA∼VGA

786,432

30∼300型
(0.9m∼10.5m)

2.9

NEW
ELP-30SV
EMP- 30

800
ANSI

SVGA
800×600

XGA∼VGA

480,000

30∼300型
(0.9m∼11.3m)
2.9


ELP-53
EMP- 53

1700
ANSI

SVGA
800×600

SXGA∼VGA

480,000

30∼300型
(0.9m∼10.5m)

2.9

NEW
ELP-52
EMP-52

1200
ANSI

SVGA
800×600

SXGA∼VGA

480,000

30∼300型
(0.9m∼10.5m)

2.9
ELP-53
EMP- 71

1000
ANSI

XGA
1024×768

UXGA∼VGA

786,432

30∼300型
(0.9m∼10.5m)

3.1

EMP-S1

1200
ANSI

SVGA
800×600

SXGA∼VGA

480,000

30∼300型
(0.9m∼10.5m)

3.1
ELP-53
EMP- 51

1200
ANSI

SVGA
800×600

SXGA∼VGA

480,000

30∼300型
(0.9m∼10.5m)

3.1
家庭劇院系列
NEW

EMP- TW10

1000
ANSI

854 x 480

SXGA∼VGA

409,910

30∼300型
(0.9m∼13.0m)

3.6


ELP-TW100H
EMP- TW100

700
ANSI

D4
1280×720

SXGA∼VGA

921,600

30∼300型
(0.9m∼13.0m)

4.2

ELP-TS10
EMP- TS10

700
ANSI

SVGA
800×600

SXGA∼VGA

480,000

30∼300型
(0.9m∼12.4m)

4.2

圖片僅供參考。圖形並非依比例顯示

 發布時間:2003年1月23日

NEWS

網站資料搜尋

  •    

pagetop