JUMBO摺疊式銀幕
機動性與高品質的完美結合
☆攜帶式的豪華大銀幕

銀幕可收納於豪華外箱,外箱附有輪子容易拖運、攜帶,適合室內外各種展覽會場、演講廳、舞台等大小型集會場所使用。

☆安裝簡易不需工具

不需要任何工具即可安裝及拆卸,布幕投影高度可以上下調整。布幕採用扣接式布邊,可簡易地更換正投或背投影的布幕。

☆活性布幕防火防霉

丙烯酸材質不續燃性且抗黴,活性布幕經摺疊可快速恢復平坦。

☆可更換正投影或背投影布幕使用

摺疊式布幕

尺寸
比例

型號

投影對角線
(英吋)

投影畫面
寬×高(公分)
A×B

布幕尺寸
寬×高(公分)
C×D

正投 (F)
建議售價

背投 (R)
建議售價

正背投 (FR)
建議售價

4:3

GV-FD72

72”

146 × 110

161 × 125

30,500元

32,600元

39,500元

GV-FD84

84”

171 × 128

186 × 143

32,600元

32,300元

41,300元

GV-FD100

100”

203 × 152

218 × 167

33,300元

35,700元

44,000元

GV-FD120

120”

244 × 183

259 × 198

41,000元

44,100元

51,500元

GV-FD150

150”

305 × 229

320 × 244

44,500元

55,000元

59,200元

GV-FD180

180”

366 × 274

381 × 289

55,000元

64,400元

72,500元

GV-FD200

200”

406 × 305

421 × 320

66,200元

71,400元

83,300元

GV-FD250

250”

508 × 381

528 × 401

105,000元

125,000元

138,600元

GV-FD300

300”

610 × 457

630 × 477

127,400元

154,000元

173,800元

GV-FD350

350”

711 × 533

731 × 553

164,000元

214,000元

16:9

GH-FD72

72”

159 × 90

174 × 105

31,200元

33,600元

41,300元

GH-FD84

84”

185 × 105

201 × 120

33,300元

35,700元

43,000元

GH-FD100

100”

221 × 125

236 × 140

34,700元

38,500元

45,800元

GH-FD120

120”

266 × 149

281 × 164

42,400元

45,900元

53,600元

GH-FD150

150”

332 × 187

347 × 202

45,900元

57,000元

60,900元

GH-FD180

180”

398 × 224

413 × 239

56,400元

65,800元

75,600元

GH-FD200

200”

443 × 249

458 × 264

68,600元

74,600元

88,600元

GH-FD250

250”

553 × 311

573 × 331

106,000元

129,000元

144,600元

GH-FD300

300”

664 × 373

684 × 393

131,000元

159,000元

192,000元

GH-FD350

350”

773 × 439

793 × 459

 發布時間:2015年7月24日

NEWS

網站資料搜尋

  •    

pagetop